Vzdělání

 • 2023:
  Sebepoškozování a sebevražda jako téma rozhovoru s klientem (Učíme krizovku, 8 hodin)
 • 2023:
  Krizová intervence pro pomáhající profesionály (Učíme krizovku, 16 hodin)
 • 2023:
  Dospívající v psychoterapii (SLEA Praha, 18 hodin)
 • 2022:
  Tělo (a všímavost) v kontextu alderiánské psychoterapie (Mansio Brno, 48 hodin)
 • 2022:
  Svět se změnil. A co na to psychoterapie? (SLEA Bratislava, 8 hodin)
 • 2021:
  Nadstavbový kurz psychodynamicko-imaginativní traumaterapie dle Dr. Luise Reddemann - PITT (SLEA Praha, 18 hodin)
 • 2021:
  Sebevražedné motivy v kontextu osobnostní dynamiky/poruchy (SLEA online, 5 hodin)
 • 2020:
  Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími (Mansio Brno online, 16 hodin)
 • 2019:
  Dluhová problematika - základní (Liga vozíčkářů Brno, 5 hodin)
 • 2019:
  Arteterapeutický ateliér (Hana Formánková Brno, 40 hodin)
 • 2018 – 2020:
  Supervizní část psychoterapeutického výcviku SLEA Praha - certifikát ukončeného psychoterapeutického vzdělání v logoterapii a existenciální analýze
 • 2017:
  Sexualita a vztahy lidí s postižením - základní (Liga vozíčkářů Brno, 8 hodin)
 • 2017:
  Základy individuálního plánování v sociálních službách (Liga vozíčkářů Brno, 8 hodin)
 • 2016:
  Spolu a jinak ve výchově a vzdělávání (Mansio Brno, 35 hodin)
 • 2014 – 2015:
  Psychoterapeutická práce s traumatem (SLEA Praha, 65 hodin)
 • 2014:
  Psychoterapie poruch osobnosti (SLEA Praha, 8 hodin)
 • 2010:
  Trauma v existenciálně analytické terapii (SLEA Praha, 16 hodin)
 • 2008:
  Člověk mezi životem a smrtí (SLEA Praha, 8 hodin)
 • 2008 – 2015:
  Teoretická, klinická a sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku SLEA Praha (800 hodin)
 • 1999 – 2006:
  Psychologie FSS MU Brno - titul Mgr.
 • 1999 – 2003:
  Sociální práce a sociální politika FSS MU Brno - titul Bc.

Zkušenosti

 • 2020 – dosud:
  Psychologické a psychoterapeutické poradenství na volné noze - zkušenosti zejména v oblasti osobnostních, mezilidských a návykových potíží, doprovázení závažnými životními ztrátami a zpracováním traumatických zkušeností, aj.
 • 2020:
  Psycholožka azylového domu Magdalenium Brno (poradenství pro ženy a matky v tísni)
 • 2019 – 2020:
  Psycholožka Terapeutického centra A Klubů Brno (ambulantní léčba a poradenství v potížích souvisejících s užíváním alkoholu, léků, hazardním hraním či jiným návykovým chováním)
 • 2019:
  Stážistka na odděleních pro léčbu závislostí PN Brno-Černovice a v doléčovacím centru Sananim Praha
 • 2017 – 2018:
  Sociální pracovnice Centra denních služeb Ligy vozíčkářů Brno (ambulantní služba pro dospělé s tělesným nebo kombinovaným postižením)
 • 2016 – 2017:
  Osobní asistentka Hewer Brno (terénní služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením)
 • 2013 – 2014:
  Domácí hospicová péče
 • 2010 – dosud:
  Matka dvou školních dětí
 • 2007 – 2010:
  Koordinátorka dobrovolnické služby pacientům FN Brno (dětská nemocnice, onkologické oddělení pro dospělé, LDN)
 • 2005 – 2006:
  Stážistka na oddělení pro léčbu závislostí PN Praha-Bohnice
 • 1997 – 2004:
  Koordinátorka volnočasových aktivit pro děti a mládež
 • 1997 – 1998:
  Osobní asistentka Effetha Brno (denní stacionář pro děti a mládež s mentálním postižením)