Jak pracuji

Moje pomoc je založená především na osobním rozhovoru o tématech, která se vás bezprostředně týkají. Při vedení rozhovoru vycházím především z pojetí čtyř základních osobních motivací Alfrieda Längleho, jenž svou prací navazuje na dílo Viktora Emila Frankla (více o Logoterapii a existenciální analýze na www.slea.cz, webových stránkách Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, která sleduje odbornou a etickou úroveň mé práce s klienty prostřednictvím pravidelných supervizí). Kromě toho (a mimo jiné) mne inspiruje individuální psychologie Alfreda Aldera (v praktickém pojetí brněnské společnosti Mansio). V případě vašeho zájmu můžeme při našem setkání využít hojivého potenciálu vaší obrazotvornosti a témata k tomu vhodná zpracovat prostřednictvím imaginačních technik, kresby či jiné formy symbolického vyjádření.

Po pozorném naslouchání a v dialogu s vámi nabízím své vjemy, myšlenky a porozumění vaší situaci – spíše formou otázek a otevírání možností, než hotových odpovědí. Snažím se vyhýbat jednostranné interpretaci a udílení rad. Hlubší zpracování některých vašich stávajících obtíží může dočasně vyvolávat nebo znovuoživovat nepříjemné pocity. V takovém případě chci věnovat prostor také posilování vašich zdrojů, které vám mohou pomoci čelit těmto stavům i mimo rámec našich setkání.

„Odvalit své vlastní neodvalené balvany, vyřešit vlastní nevyřešené problémy, to je cesta, jak na světě něco změnit k lepšímu.“

(E. Kübler-Rossová)

Co je mým záměrem

Cílem mé spolupráce s vámi je obnova vaší přirozené schopnosti svobodně a zodpovědně zacházet se svým životem tak, aby pro vás bylo možné žít s vnitřním souhlasem. Zkoumání a odstraňování překážek na cestě k tomuto cíli může vyžadovat více času - úměrně k tomu, jak hluboce vás ovlivňují a jak zásadních změn si přejete dosáhnout.

Při práci s vámi se budu soustředit na zlepšení emocionálních a vztahových potíží, které s vaším problémem mohou souviset. Naše setkání je časem pro vás, mým záměrem je poskytnout vám bezpečný prostor k promyšlení, procítění a sdílení čehokoliv, co je pro vás významné.